ਦਵਾਈ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਰਬਲ ਡਰਿੰਕ ਨਾਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ

'ਜੰਮੂ' ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਥੱਕੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਕੀ 'ਗੁੱਸਾ ਬਲੈਕਆ ?ਟ' ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?

ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਹਿਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ' ਆਪਣੀਆਂ 'ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ.

ਮੇਰੀਆਂ ਸਧਾਰਣ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ

ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ-ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?

ਫੈਟ-ਪੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਇਕ ਬੂਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਤੇ ਹਨ

ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ in२..7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਲਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ २०० on ਵਿਚ on. per ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸਨ. ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਗ x ਐਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਰੈਕੇਟ ਵਿਚ ਹੋ.