ਸੀ ਐਨ ਐਨ

ਨਿ New ਯੌਰਕ ਨੇ ਜੈਫਰੀ ਟੂਬਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰਬੇਟ ਕਰਨ' ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਕਾਲ ਇਕ ਨਿ sim ਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਇਕ ਚੋਣ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ. ਟੂਬਿਨ ਨੇ 'ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ' ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ.